TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR 
                                                     FOR NUMEDAL

 
Venstre felt
Om TfoN
 
Du kan lese flere artikler om Tverrfaglig opplæring for Numedal
fra denne siden på Numedalsnett


Daglig leder:

May-Britt Bølviken

Mobil: 90 50 76 02
Tlf: 32 74 49 71

E-post: tfon@tfon.no
Velkommen til Tverrfaglig opplæringskontor for Numedal (TfoN).
19. september 2011

Kontoret ble stiftet i 2002 og er eid av medlemsbedrifter i Numedal. TFON styres av et styre valgt av medlemsbedriftene og har en ansatt.

I dag har TFON 22 medlemsbedrifter og 12 lærlinger. Det er TFON som tegner lærekontrakten mens det er bedriften, hvor lærlingen arbeider, som har arbeidsgiveransvaret og ansvaret for den praktiske delen av opplæringen.


TFON er godkjent som lærebedrift i følgende fag:                                                      
  • tømrerfaget,
  • elektrikerfaget,
  • energimontørfaget
  • industrimekanikerfaget.

Medlemsbedriftene er bedrifter i Numedal som tar ansvar for rekruttering til eget fag, og som ønsker god oppfølging av lærlingen(e) og på denne måten utdanne bra fagarbeidere.

 

 

 

 

 

  
 
   

Tverrfaglig Opplæringskontor for Numedal
Numedal Videregående Skole
3629 Nore
Kontortid: Mandag og fredag: 08.00 - 16.00, torsdag: 08.00 - 12.00

Tlf: 32 74 49 71
Mobil: 90 50 76 02
Fax (til Numedal vgs): 32 74 49 51  


Nettstedet er designet av Numedalsnett og benytter publiseringsløsningen etPublish