TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR 
                                                     FOR NUMEDAL

 
Venstre felt
Om TfoN
 
Du kan lese flere artikler om Tverrfaglig opplæring for Numedal
fra denne siden på Numedalsnett


Daglig leder:

May-Britt Bølviken

Mobil: 90 50 76 02
Tlf: 32 74 49 71

E-post: tfon@tfon.no
Medlemsbedrifter
9. april 2010
Numedal Installasjon AS, 3630 Rødberg                                                                          Tlf. 32 74 14 90
BN Bygg AS, 3628 Veggli                                                                                               Tlf. 32 74 60 20
Nore Energi AS, 3630 Rødberg                                                                                       Tlf. 32 74 50 60
Fjell-Laft, 3632 Uvdal                                                                                                    Tlf. 32 74 30 71
Moelven Numedal AS, 3620 Flesberg                                                                              Tlf. 32 29 50 00
Nore og Uvdal kommune, 3630 Rødberg                                                                        Tlf. 32 74 27 00 
Nore Laft AS, 3630 Rødberg                                                                                          Tlf. 32 74 41 50
Statkraft Energi 3630 Rødberg                                                                                       Tlf. 32 74 28 50
AG Elektro, 3632 Uvdal                                                                                                 Tlf. 32 74 33 66
Uvdal El Service, 3632 Uvdal                                                                                         Tlf. 32 74 33 18
Nnet AS, 3632 Uvdal                                                                                                    Tlf. 32 74 39 30 
AL Uvdal Kraftforsyning, 3632 Uvdal                                                                              Tlf. 32 74 50 00
Rollag Installasjon AS, 3626 Rollag                                                                                Tlf. 97 50 57 50
Uvdal Snekkerverksted, 3632 Uvdal                                                                               Tlf. 32 74 30 51
Numedal vg. skole, 3629 NORE                                                                                      Tlf. 32 74 49 50
L/L Rollag El-verk, 3626 ROLLAG                                                                                    Tlf. 32 74 77 50
Tømrertrioen AS, 3630 Rødberg                                                                                     Tlf. 41 60 02 30
Numedal Utvikling AS, Numedalstunet, 3628 Veggli                                                          Tlf. 32 74 77 30
Uvdal Snekkerbedrift DA                                                                                               Tlf. 41 69 03 95
Flesberg Everk AS, 3623 Lampeland                                                                               Tlf. 32 76 07 00
Nore Skogsmaskiner AS, 3629 NORE                                                                              Tlf. 91 32 30 20
Tømrermester Simensen                                                                                               Tlf. 90 50 41 58
 
 
 
   

Tverrfaglig Opplæringskontor for Numedal
Numedal Videregående Skole
3629 Nore
Kontortid: Mandag og fredag: 08.00 - 16.00, torsdag: 08.00 - 12.00

Tlf: 32 74 49 71
Mobil: 90 50 76 02
Fax (til Numedal vgs): 32 74 49 51  


Nettstedet er designet av Numedalsnett og benytter publiseringsløsningen etPublish