TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR 
                                                     FOR NUMEDAL

 
Venstre felt
Om TfoN
 
Du kan lese flere artikler om Tverrfaglig opplæring for Numedal
fra denne siden på Numedalsnett


Daglig leder:

May-Britt Bølviken

Mobil: 90 50 76 02
Tlf: 32 74 49 71

E-post: tfon@tfon.no
Om tfon
19. september 2011
HOVEDOPPGAVER:
 • Rekruttering
 • Informasjon til ungdomskoler og videregående skoler
 • Formidling av læreplasser
 • Lærekontrakt
 • Oppfølging av lærling. 
 • Oppfølging av halvårlige vurderingssamtaler
 • Oppfølging og assistanse til bedrift og lærling
 • Utplassering og omplassering når det kreves
 • Organisering og oppfølging av restteoriundervisning
 • Kurs før fagprøve
 • Oppmelding til fagprøve
    


Styret 2013-2014:
 • Styreleder: Øyvind Brandsgård
 • Nestleder: Tore Eggerud
 • Styremedlem: Siri Syvertsen,
 • Styremedlem: Terje Skriudalen
 • Styremedlem: Helge Erik Solum.
 • Varamedlemmer: Ole Gunnar Haug, Stein Erik Røbeck, Rune Kaspersen, Therje Andesen, Peder Toeneiet
 
 
   

Tverrfaglig Opplæringskontor for Numedal
Numedal Videregående Skole
3629 Nore
Kontortid: Mandag og fredag: 08.00 - 16.00, torsdag: 08.00 - 12.00

Tlf: 32 74 49 71
Mobil: 90 50 76 02
Fax (til Numedal vgs): 32 74 49 51  


Nettstedet er designet av Numedalsnett og benytter publiseringsløsningen etPublish