Samarbeid skaper kompetanse

Tverrfaglige opplæringskontor for Numedal (TFON) er et opplæringskontor med lærebedrifter i Numedal. TFON eies av medlemsbedriftene. Vårt overordnede mål er å bidra til at det utdannes gode fagarbeidere i regionen.

Opplæringskontoret jobber for å skaffe læreplasser for elever som vil ut i lære, og lærlinger til våre medlemsbedrifter. TFON er en støttespiller for både lærling og lærebedrift, og vil veilede lærebedriften og lærlingen fram til lærlingen har bestått fag- eller svenneprøve. Vi bidrar til at alle lærlinger får en god start på arbeidslivet, gir gode råd og besvarer spørsmål. TFON tilbyr kurs i læretiden.

Fordeler med å være lærling

  • Du kommer tidlig ut i arbeidslivet.
  • Du får lønn under opplæring.
  • Du får bruk for både dine teoretiske og praktiske ferdigheter.
  • Du får en trygg og variert læretid i en godkjent lærebedrift.
  • Du får et fag- eller svennebrev noe som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet.
  • Du får praktisk erfaring, og har mange muligheter for videre utdanning gjennom fagskole, mesterbrev og Y-veien til høyere utdanning.

Hvorfor bli lærebedrift?

Alle virksomheter har et medansvar for å opprettholde rekrutteringen. Det er den enkelte bransjes vilje til å ta inn lærlinger som avgjør bransjens fremtid.

Det å ta inn lærling er en god investering på sikt. Lærlingen blir stadig mer produktiv og lønnsom for bedriften gjennom læretiden.

Læretiden kan betraktes som 2 års prøvetid. Bedriften står fritt til å velge videre ansettelse etter avlagt fagprøve.

Kontakt oss