Medlemsbedrifter

Å være lærebedrift er en lønnsom investering. Lærlingen/lærekandidaten bidrar til verdiskapning i virksomheten, samtidig som han/hun er under opplæring. Ved å utdanne en fagarbeider bidrar bedriften til å sikre bransjens framtid. En lærebedrift oppfattes som en ansvarlig aktør i bransjen.

Medlemsbedriftenes ansvar

  • Medlemsbedriftene har ansvar for at opplæringen er i samsvar med opplæringsplanen for det enkelte fag.
  • Medlemsbedriftene har plikt til å underrette opplæringskontoret dersom opplæringen ikke kan videreføres, f.eks på grunn av permitteringer eller innskrenkninger i bedriften.
  • Medlemsbedriftene har ansvar for å lønne lærlingene etter gjeldende tariff.
  • Medlemsbedriftene har ansvar for å følge arbeidsmiljøloven med de rettigheter og plikter det medfører.
  • Dersom en medlemsbedrift ikke ønsker å fortsette som medlem av opplæringskontoret, kan medlemskapet sies opp skriftlig. Utmelding gjøres skriftlig.

Om TFON

Tverrfaglige opplæringskontor for Numedal (TFON) er et opplæringskontor med lærebedrifter i Numedal, og som eies av medlemsbedriftene. Vårt mål er å bidra sammen med medlemsbedriftene til at det utdannes gode fagarbeidere i regionen.