Lærlinger

Den vanligste vegen til fagbrev er å gå 2-3 år på videregående skole og deretter 2-3 år i lære før du går opp til en fag- eller svenneprøve. En lærling er en arbeidstaker under utdanning. Å være lærling betyr at du får opplæring i et fag som fører fram til et bestemt yrke og at du får muligheten til å ta et fag- eller svennebrev i faget.

Hvem kan bli lærling?

Hvem kan bli lærling?
Du kan bli lærling når som helst på året og uansett kor gammal du er. Det er viktig at du selv prøver å skaffe deg en læreplass i en bedrift.

Lærekontrakt
For å bli lærling må du tegne en lærekontrakt med en lærebedrift. Hvis ikke bedriften er godkjent som lærebedrift så kan de søke om å bli det. Lærekontrakten må godkjennes av fylket. I tillegg til lærekontrakten skal det også skrives en arbeidskontrakt.

Fag- og svenneprøve
Når læretida er over går du opp til en fag- eller svenneprøve. Dette markerer avsluttinga på utdanningsløpet. Står du på fag- eller svenneprøven får du yrkeskompetanse i faget ditt. Fag- og svennebrevet er beviset på at du har denne kompetansen.

Lønn, lån og stipend
Lønn under utdanning skal avtalast med lærebedriften. Som lærling kan du søke om stipend og lån fra Lånekassen.

Råd for å få læreplass

 • Ha lite fravær
 • Vær tidlig ute!
 • Start jakten på læreplassen allerede i januar eller februar.
 • Bruk utplassering i yrkesfaglig fordypning (YFF) til å finne potensielle lærebedrifter og for å skaffe deg referanser.
 • Ta ansvar og vis interesse! Det er en fordel om du kontakter bedriftene direkte.
 • Bank på mange dører, og ikke vær redd for å få et nei! Det er viktig at du får vist deg fra din beste side.
 • Jobb godt med CV, søknad og forbered deg til intervju. Kjenn deg selv og dine positive egenskaper. Da er det lettere å overbevise en arbeidsgiver om å velge nettopp deg.

Fordeler med å være lærling

 • Du kommer tidlig ut i arbeidslivet.
 • Du får lønn under opplæring.
 • Du får bruk for både dine teoretiske og praktiske ferdigheter.
 • Du får en trygg og variert læretid i en godkjent lærebedrift.
 • Du får et fag- eller svennebrev noe som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet.
 • Du får praktisk erfaring, og har mange muligheter for videre utdanning gjennom fagskole, mesterbrev og Y-veien til høyere utdanning.

Bli lærling?

Kontakt oss