Vi er TFON

Tverrfaglige opplæringskontor for Numedal (TFON) er et opplæringskontor med lærebedrifter i Numedal. TFON eies av medlemsbedriftene. Vårt mål er å bidra til at det utdannes gode fagarbeidere i regionen.

Opplæringskontoret jobber for å skaffe læreplasser for elever som vil ut i lære, og lærlinger til våre medlemsbedrifter. TFON er en støttespiller for både lærling og lærebedrift, og vil veilede lærebedriften og lærlingen fram til lærlingen har bestått fag- eller svenneprøve. Vi bidrar til at alle lærlinger får en god start på arbeidslivet, gir gode råd og besvarer spørsmål. TFON tilbyr kurs i læretiden.

Hvis en bedrift ikke har mulighet til å dekke hele læreplanen, kan flere bedrifter gå sammen om opplæringen.

Hva vi gjør

 • Hjelp til inngåelse av lærekontrakt og ved behov arbeidskontrakt
 • Administrere læreforholdet
 • Hjelp til oppfølging av lærling under læretiden i form av veiledningssamtaler
 • Oppfølging og tilsyn
 • Hjelp til å ivareta opplæringen i henhold til gjeldende lover og regler, og at læreplan følges
 • Ordner kurs for lærlinger og andre ansatte
 • Markedsfører yrkene og bedriftene for å sørge for rekruttering og sikker arbeidskraft
 • Hjelp til å dokumenter opplæringa
 • Hjelp til å organisere tilleggsteori i de fag der det kreves
 • Melder opp til fag- svenneprøven
 • Yter bistand dersom det oppstår problemer i læreforholdet
 • Medvirke /øke bedriftens tilgang til faglært/kvalifisert arbeidskraft
 • Har kontakt og samarbeider med fylkeskommunen

Hvem kan bli lærling?

For å bli lærling må du tegne en lærekontrakt med en lærebedrift. Hvis ikke bedriften er godkjent som lærebedrift så kan de søke om å bli det. Lærekontrakten må godkjennes av fylket. I tillegg til lærekontrakten skal det også skrives en arbeidskontrakt.